ZÖLD ÚT SZAKNYELVI NYELVVIZSGA

A Zöld Út nyelvvizsga államilag elismert szaknyelvi vizsgarendszer. A SZIE szaknyelvi vizsgája általános szakmai és szűkebb szakmai részeket tartalmaz. A szaknyelv mélysége két szinten van jelen: a modulok közös részeiben egy ún. általános környezetgazdálkodási jellegű szaknyelv jelenik meg, a szakterület-specifikus részekben azonban szűkebb szaknyelvi szövegekkel, témákkal és kommunikációs helyzetekkel dolgoznak a vizsgázók.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Azoknak ajánljuk, akik szeretnék bebizonyítani, saját szakmai területükön szaknyelvi kommunikációs helyzetekben  is megállják a helyüket.

INFORMÁCIÓK A NYELVVIZSGÁRÓL

Kompetencia
A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szaknyelvi kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni. A szaknyelvi vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek. A szaknyelvi kompetencia a négy fő nyelvi készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) és a közvetítés (fordítás, összefoglalás) készségének segítségével valósul meg, ezért a vizsga középpontjában a négy fő nyelvi készség és a közvetítési készség mérése áll. A SZIE Zöld Út vizsga írásbeli és szóbeli része csak együtt tehető le, tehát csak C típusú, komplex nyelvvizsga bizonyítvány adható ki. Részvizsgák (írásbeli vagy szóbeli) nem ismételhetők. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség, beszédkészség, közvetítés) eléri minimum a 40%-ot. Gazdálkodási menedzsment szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész) Mezőgazdasági szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész) Műszaki szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész) A Zöld út nyelvvizsga angol, német és francia (ez utóbbi csak gazdálkodási menedzsment és mezőgazdasági  szaknyelvekből) nyelveken elérhető.