ÖSD NYELVVIZSGA

Az Osztrák Intézet a bécsi ÖSD vizsgaközpont Österreichischen Sprachdiplom Deutsch (ÖSD, engedélyével működik). Magyarországon is akkreditált, a nyelvoktatás területén végzett munkájáért elnyerte az Európa Pecsét díjat is. A vizsgázóknak lehetőségük nyílik a nemzetközileg elismert ÖSD vizsgabizonyítvány illetve az államilag elismert C típusú bizonyítvány megszerzésére. Az osztrák egyetemek, ill. több német és svájci egyetem is elfogadja az egyetemi tanulmányokhoz szükséges nyelvtudást igazoló vizsgaként.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Azoknak ajánljuk, akik beszédközpontú, egynyelvű nyelvvizsgát szeretnének, amelyet német nyelvterületen tanulmányaikhoz is elfogadnak.

INFORMÁCIÓK A NYELVVIZSGÁRÓL

Kompetencia
1994-ben került kidolgozásra az osztrák Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Külügyi Minisztérium kezdeményezésére. Kifejlesztésén neves osztrák szakértők és az ausztriai német nyelvtanárok egyesülete (ÖDAF) dolgoztak.
Minden ÖSD nyelvvizsga beszédközpontú: elsősorban a valós helyzetekben megnyilvánuló nyelvi és kommunikációs készségeket vizsgálja. Az ÖSD vizsgarendszer tanfolyamtól független, ahol a vizsgáztatás és értékelés egységes szempontok alapján történik. Az ÖSD vizsgához kifejlesztett szókincs-, témakör- és nyelvtani szerkezet katalógusok, valamint a Közös Európai Referenciakeret (GER) szintleírásai és a ” Profile Deutsch ” irányadóak a feladatok öszeállításánál.
Az ÖSD pluricentrikus nyelvi felfogáson alapszik: egyenrangúnak tekinti és ennek megfelelően figyelembe veszi a német nyelvterület országaiban (Ausztria, Németország, Svájc) létező nyelvi normákat. Megpróbálja tükrözni a német nyelv sokszínűségét, így felkészítve a vizsgázókat a különböző német nyelvű országok nyelvhasználatára. A vizsgán ez elsősorban a receptív feladatokban – olvasásértés és hallás utáni értés – valósul meg, amelyeknél mindhárom országból felhasznál szövegeket.
1998-ban az Európai Bizottság az ÖSD vizsgarendszert Európai Nyelvi Díjjal tüntette ki.