LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga

A LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgák Nagy-Britannia egyik állami referenciakereten megtalálható angol nyelvvizsgarendszere, amelyet Európa több országában is elfogadnak.
A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal.

A vizsga olvasáskészség, íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.

A nyelvvizsga előnyei?

  • Nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga
  • Gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
  • A feladatok hétköznapiak, életszerűek
  • A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett
  • A szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés

További tudnivalók a LanguageCert nyelvvizsgáról

A nyelvvizsga felépítése
A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

Írásbeli részvizsga:
1. olvasáskészség

2. íráskészség
Szóbeli részvizsga:
1. beszédkészség

2. beszédértés
Komplex vizsga:
írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

Jelentkezés, árak, vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők
A szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a megadott dátumok közül bármelyiken lehetséges. A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.

http://languagecert.hu/informacio_vizsga

Vizsgaszabályzat
A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele. A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken:  http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat

Nyelvvizsga értékelése
A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy LanguageCert komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.

Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasáskészség (Reading) és íráskészség (Writing) mérésénél  legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak. Sikeres szóbeli részvizsgához a beszédértés (Listening) és a beszédkészség (Speaking) mérésénél kell minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.
Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található: http://www.languagecert.hu/ertekeles

Eredmények közlése
A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon. Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

A Vizsgaközpont elérhetősége
A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont
1095 Budapest, Soroksári út. 48.

T + 36 1 612 0308
E info@languagecert.hu