ELTE ITK-ORIGO NYELVVIZSGA

Az ELTE ITK az ALTE (Európai Nyelvvizsgáztatók Szövetsége) rendes tagja és elfogadja az ALTE által meghatározott kommunikatív kompetencia-felfogást, ami viszont az ET “Közös európai nyelvtanulási és nyelvvizsgáztatási keretrendszer”-ére támaszkodik.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Azoknak ajánljuk, akik egyszerű felépítésű többnyelvű nyelvvizsgát szeretnének, és akiknek biztonságot nyújt, hogy a feladatok magyarul vannak megfogalmazva.

INFORMÁCIÓK A NYELVVIZSGÁRÓL

Kompetencia, vizsganyelvek
Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ szintező típusú, moduláris jellegű, általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgákat szervez B1, B2 és C1 szinten , illetve egynyelvű vizsgát is lehet tenni eszperantó nyelvből és magyar nyelvből B1, B2 és C1 szinten, valamint az utóbbiból A2 (belépő) szinten is (ez utóbbi szint Magyarországon nem akkreditálható). Jelenleg az ELTE ITK nyelvvizsgarendszerében az alábbi nyelvekből lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni: Kétnyelvű vizsga: alap-, közép- és felsőfokon: arab, angol, beás (cigány), cseh, dán, eszperantó, finn, francia, horvát, japán, kínai, lovári (cigány), német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, svéd, szlovák, szlovén és újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből. Egynyelvű vizsga: alap-, közép- és felsőfokon:

magyar és eszperantó nyelvből. Államilag elismert szakmai nyelvvizsgát jelenleg nem lehet tenni az ELTE ITK-ban. A vizsgák típusuk szerint szintező vizsgák, mert az idegen nyelv tananyagától, tanítási módszereitől, tantervétől és a ráfordított tanulási időtől függetlenül egységes követelményrendszer szerint, komplex módon mérik a nyelvtudást.
Az ELTE ITK nyelvvizsgarendszere moduláris jellegű, azaz B1, B2 és C1 szinten a nyelvvizsga fokonként 3 típusban (‘Szóbeli’, ‘Írásbeli’ és ‘Komplex’) tehető le.

A ‘Szóbeli’ típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó “beszédértés + beszédkészség” mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. Az ‘Írásbeli’ típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó “íráskészség + olvasott szöveg értése” mérésére szolgáló feladatokat old meg nyomtatott szótár segítségével, valamint közép- és felsőfokon nyelvtani, lexikai tesztet szótár nélkül. A ‘Komplex’típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó mind a négy készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése) mérésére szolgáló feladatokat old meg. Mindegyik vizsgatípuson mérjük, az ötödik, az ún. közvetítő készséget is.
A vizsga mindegyik típusban és mindhárom fokon akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel oldja meg. A sikeres vizsga feltétele továbbá egyes nyelvi készségenként a 40 %-os teljesítményminimum elérése. 60% alatti összteljesítmény, ill. a készségenkénti 40 %-os teljesítményminimum el nem érése esetén az értesítőben a “nem felelt meg” minősítés szerepel.