VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Engedéllyel rendelkező képzés
Engedélyszám: E-000090/2014/D002

Fejlődő, sikeres, jól működő vállalkozásokat csak képzett, a vállalkozáshoz értő emberek tudnak létrehozni, irányítani. Egy vállalkozás működtetéséhez szükséges ismeretek, készségek összességét nevezzük vállalkozói kompetenciáknak.
Régiónk fejlődéséhez elengedhetetlen a sikeres vállalkozások alapítása, fenntartása és továbbfejlesztése. Ezért fontosnak tartjuk a vállalkozói készségek, képességek fejlesztését, a vállalkozói ismeretek terjesztését, az önfoglalkoztatás, a vállalkozói szellem népszerűsítését.

Kiknek ajánljuk?

A képzés célcsoportját azok a kezdők és már gyakorló vállalkozók képezik, akik szeretnék vállalkozásukat tudatosan és sikeresen szervezni és irányítani.

E-000090/2014/D002 VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Jelentkezés

A TANFOLYAM JELLEMZŐI

Időtartam: 130 tanóra (78 elméleti óra, 52 gyakorlati óra)
Időbeosztás: heti 3 alkalom (hétfő, szerda, szombat)
Helye: Csaba-College Oktatási Központ előadótermei-Békéscsaba, Luther u. 10.

Modulzáró vizsgák: a képzés folyamán a tananyagoknak megfelelő modulzáró vizsgákat szervezünk

A tanfolyam befejezéseként a záróvizsga részei:
Záróvizsga részei:

1. Gazdasági-pénzügyi ismeretek- írásbeli vizsgarész
2. Jogi ismeretek –szóbeli vizsgarész
3. Vállalkozói ismeretek- írásbeli, szóbeli vizsgarész
4. Kommunikációs ismeretek- szóbeli vizsgarész

A tanfolyam kezdése: indításhoz szükséges létszám megléte esetén
A tanfolyam költsége: 97.500 Ft + vizsgadíj
Belépési feltétel: szakképesítést igazoló bizonyítvány

A képzés során oktatott tananyagegységek:
Gazdasági-pénzügyi ismeretek

Jogi ismeretek
Vállalkozói ismeretek
Kommunikációs ismeretek